P.P.H.U OLCZAK GRZEGORZ OLCZAK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Audyt i Strategia wzornicza firmy P.P.H.U OLCZAK GRZEGORZ OLCZAK”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału oraz konkurencyjności firmy P.P.H.U OLCZAK GRZEGORZ OLCZAK poprzez wykorzystanie wzornictwa w działalności firmy.

Efekt projektu: Prognozowanym wynikiem projektu jest uporządkowanie produkcji oraz próba odnalezienia nowej drogi umożliwiającej firmie znalezienie efektywnej biznesowo niszy rynkowej.

Wartość projektu ogółem wynosi: 79 950,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 55 250,00 PLN