Uprzejmie informujemy o możliwości składania odpowiedzi na załączone poniżej zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania modelu biznesowego i planu komercyjnego przedsiębiorstwa PPHU Olczak Grzegorz Olczak do dnia 27 listopada 2020 roku 
 
/Kod CPV: 79410000-1 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania/.

                – Zapytanie ofertowe doradztwo

                – Formularz ofertowy doradztwo

                – Oświadczenie – doświadczenie

                – OświadczenieP.P.H.U OLCZAK GRZEGORZ OLCZAK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Audyt i Strategia wzornicza firmy P.P.H.U OLCZAK GRZEGORZ OLCZAK”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału oraz konkurencyjności firmy P.P.H.U OLCZAK GRZEGORZ OLCZAK poprzez wykorzystanie wzornictwa w działalności firmy.

Efekt projektu: Prognozowanym wynikiem projektu jest uporządkowanie produkcji oraz próba odnalezienia nowej drogi umożliwiającej firmie znalezienie efektywnej biznesowo niszy rynkowej.

Wartość projektu ogółem wynosi: 79 950,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 55 250,00 PLN

– – – – – – – – – – – – – – – –